Son yıllarda, Türkiye'de insan hakları ihlalleri giderek daha fazla rapor edilmektedir. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler, bazen çok keskin ifadelerle bile bunu doğrulamıştır. Bu nedenle bir “Türkiye Mahkemesi” kurmak için girişimde bulunduk.

Cezasızlık

Ana Sayfa KONULAR Cezasızlık
Türkiye Tribünal

Cezasızlık

Bu rapor, Türkiye’de devlet görevlileri tarafından işlenen ciddi insan hakları ihlalleri bakımından süregelen cezasızlık sorununu ele almaktadır.
Günümüz Türkiye'sinde Cezasızlık

Sorular:

  • 01

    İşkenceyi veya kötü muameleyi önleyen ve izleyen dahili bir sistem var mı eğer var ise, bu sistem gerçekte nasıl işliyor?

  • 02

    Olası işkence veya kötü muameleyi cezalandıran etkili bir sistem var mı, yoksa gözaltında tutulan kişilere karşı işkence veya kötü muameleye karşı organize bir cezasızlıktan bahsedebilir mi?

Türkiye Tribünal’in misyonu, uluslararası mahkemeler tarafından detaylandırılan standartlar ve ilkeler temelinde, ulusal mahkemelerin de en iyi uygulamalarından yararlanarak bağımsız ve profesyonel bir şekilde insan hakkı ihlallerini değerlendirmek ve raporlamaktır...
TurkeyTribunal 2021 Raportör

Cezasızlık Raportörleri - Emre Turkut ve Prof. Dr. Yves Haeck – Belçika

Turkey Tribunal
Tanıklar

Tanıklar/Mağdurlar

Tanıklar, yaşadıklarını/bildiklerini tam bir açıklıkla anlattılar.

Mahkeme hakkında bir sorunuz olursa bize mail gönderebilirsiniz.

Günümüz Türkiye'sinde Cezasızlık

Raporun bulguları, Türkiye’de hâkim olan cezasızlık sorunlarına açık bir ışık tuttu. Yaygın kültür ve ciddi insan hakları ihlalleri için ezici cezasızlık mirası, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 1980’lerde ve Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Kürt ‘Sorunları’ bağlamında 1990’larda devam etti. Sistematik işkence, adam kaçırma, zorla kaybedilmeler, yargısız infazlar da dahil olmak üzere Kürt halkına yönelik en açık insan hakları ihlallerinden bazılarına rağmen, Türk devlet yetkilileri bu ağır insan hakları ihlallerine tepki göstermeye istekli olmadılar. Yerleşik cezasız-lık uygulaması, işkence ve kötü muamele iddiaları, özellikle 7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerin-den sonra başlayan ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin sonrasına kadar devam eden dönemde, son yıllarda görülmemiş boyutlara ulaştı.
Download PDF

Türkiye Mahkemesi (The Tribunal) bir Kanaat Mahkemesidir. Bir Devletin yargı sistemine tabi bir normal mahkeme ya da bir antlaşma veya uluslararası bir kuruluş tarafından kurulmuş bir mahkeme değildir. Sivil toplum tarafından kurulmuş bir Halk Mahkemesidir ve temel hakları ihlal edildiği iddia edilen kişilere tanınma, görünürlük ve ses vermek için bir araç ve platform olarak hizmet eder.

Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin, tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.