In recent years, human rights violations have increasingly been reported in Turkey. Various international bodies and courts have confirmed this, sometimes even in very sharp terms. That is why we have taken the initiative to set up a “Turkey Tribunal.”

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Home Uluslararası Ceza Mahkemesi

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ (ICC)

Türkiye’nin Roma Statüsünü tanımamasına rağmen, Erdoğan rejimine bağlı devlet görevlilerinin Statü’ye taraf ülkelerde işlediği zorla kaybetme, hapsetme ve işkence gibi suçlar bakımından ICC’nin yargı yetkisinin oluştuğu gerçeğinden hareketle, Turkey Tribunal, 2022 yılı başlarında ICC’ye yapacağı kapsamlı bir başvurunun hazırlıklarını sürdürmektedir.

Türkiye Mahkemesi (The Tribunal) bir Kanaat Mahkemesidir. Bir Devletin yargı sistemine tabi bir normal mahkeme ya da bir Antlaşma veya uluslararası bir kuruluş tarafından kurulmuş bir mahkeme değildir. Sivil toplum tarafından kurulmuş bir Halk Mahkemesidir ve temel hakları ihlal edildiği iddia edilen kişilere tanınma, görünürlük ve ses vermek için bir araç ve platform olarak hizmet eder.

Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin, tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmeyeceği bilgisini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Bağış toplama yoluyla elde ettiğimiz tüm gelirler, Cenevre’deki mahkeme duruşmaları sırasında lojistik, konaklama, mahkeme yeri ve bu tür masraflar icin kullanılacaktır. Cenevre’deki duruşmalar için toplanan miktardan kalan fon Uluslararası Ceza Mahkemesi başvurusunun finansmanında kullanılacaktır.