Son yıllarda, Türkiye'de insan hakları ihlalleri giderek daha fazla rapor edilmektedir. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler, bazen çok keskin ifadelerle bile bunu doğrulamıştır. Bu nedenle bir “Türkiye Mahkemesi” kurmak için girişimde bulunduk.

Basın ve İfade Özgürlüğü

Ana Sayfa KONULAR Basın ve İfade Özgürlüğü

Basın ve İfade Özgürlüğü

Bu rapor Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün olup olmadığını, iktidarın kullandığı yöntemlerin kabul edilebilir olup olmadığını değerlendirmektedir.
Basın ve İfade Özgürlüğü

Sorular:

  • 01

    Bu aşamada Türkiye, yeterli derecede basın özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün garanti edildiği bir ülke olarak kabul edilebilir, bu nedenle iyi işleyen bir demokrasinin standartlarına uygun olabilir mi?

  • 02

    Türk hükümeti tarafından alınan kararlar (hala) “darbe” ile bağlantılı bir tepki olarak düşünülebilir mi veya bu kararlara karşı kritik olan sesleri ve / veya kuruluşları “yok etmenin” bir yolu olarak değerlendirilmeleri gerekir mi?

Türkiye Tribünal’in misyonu, uluslararası mahkemeler tarafından detaylandırılan standartlar ve ilkeler temelinde, ulusal mahkemelerin de en iyi uygulamalarından yararlanarak bağımsız ve profesyonel bir şekilde insan hakkı ihlallerini değerlendirmek ve raporlamaktır...
TurkeyTribunal 2021 Raportör

Raportörün Sunumu - Philippe Leruth, #Torture rapporteur

Turkey Tribunal
Tanık

Tanık/Mağdur

Tanıklar, yaşadıklarını/bildiklerini tam bir açıklıkla anlattılar.

Mahkeme hakkında bir sorunuz olursa bize mail gönderebilirsiniz.

Basın ve İfade Özgürlüğü

Bu arka plana karşı, Türkiye'nin halihazırda yeterli derecede basın ve ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı bir ülke olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varılabilir. Sonuç olarak, Türkiye'nin artık işleyen bir demokrasi standardına uygun hareket etmediği söylenebilir. Çünkü etkin bir basın özgürlüğü garanti edilmeden işleyen bir demokrasi olamaz. Seçimlerin organizasyuonu, eşit şartlarda rekllam yapamama, siyasi muhaliflerin kriminalize edilmesi, çok sayıda belediye başkanının görevden alınması, bu türden seçim süreçlerine şüphe düşürmektedir. Ancak Türkiye'nin hala özgür ve adil seçimlere sahip olduğunu kabul etsek bile, Türkiye'nin hala gerçek bir demokrasi olduğunu söyleyemeyiz. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Yasal kısıtlamalar, bloke etme ve kamulaştırmaya yönelik idari tedbirler, adli zulümler ve mahkumiyetler Türkiye'de basın özgürlüğünü topluca yok etti.
İndir PDF

Türkiye Mahkemesi (The Tribunal) bir Kanaat Mahkemesidir. Bir Devletin yargı sistemine tabi bir normal mahkeme ya da bir antlaşma veya uluslararası bir kuruluş tarafından kurulmuş bir mahkeme değildir. Sivil toplum tarafından kurulmuş bir Halk Mahkemesidir ve temel hakları ihlal edildiği iddia edilen kişilere tanınma, görünürlük ve ses vermek için bir araç ve platform olarak hizmet eder.

Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin, tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.