Son yıllarda, Türkiye'de insan hakları ihlalleri giderek daha fazla rapor edilmektedir. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler, bazen çok keskin ifadelerle bile bunu doğrulamıştır. Bu nedenle bir “Türkiye Mahkemesi” kurmak için girişimde bulunduk.

Gözlemciler

Ana Sayfa Gözlemciler

TÜRKİYE TRİBÜNALİ RESMİ BAĞIMSIZ GÖZLEMCİLERİNİN BİLDİRİSİ

Cuma, 24 Eylül 2021

Gözlemciler

Gözlemcilerin rolü:

  • Yapılan işlemleri gözlemlemek

  • Prosedür kurallarına uyulup uyulmadığını takip etmek  

  • Tüm katılımcıların (raportörler, tanıklar, hükümet, varsa üçüncü şahıslar) kendilerini özgürce ifade edip edemediklerini ve adil bir şekilde muamele görüp görmediğini kontrol etmek

Gözlemcilerin usul ve esaslara uygun olmayan bir durum fark etmeleri halinde mahkeme kayıt memuruna bilgi vermeleri beklenir. Daha sonra kayıt memuru derhal başkana bilgi verecek ve gerekirse anında istişare düzenlenecektir. Gözlemcilere, oturumun nasıl geçtiğine ilişkin görüşlerini kamuoyu önünde açıklama zorunluluğu değil, fırsatı verilecek. Gözlemciler izin verirse, organizatörler görüşlerini daha sonra mahkemenin web sitesinde yayınlayacak.

Marie Arena
Belçikalı politikacı; Avrupa Sosyalistler Partisi'nin bir parçası olan Sosyalist Parti üyesi 2014'ten beri Avrupa Parlamentosu Üyesi (MEP) Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı.
Kathleen Van Brempt
Belçikalı sosyal demokrat politikacı ve Vooruit partisi üyesi 2000-2003 yıllarında ve 2009'dan günümüze Avrupa Sosyalistler Partisi'nin bir parçası olarak Avrupa Parlamentosu (MEP) üyesi
Klas Grinell
Göteborg Üniversitesi'ndeki (CERGU) Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü, kritik miras çalışmaları, fikir tarihi, müze çalışmaları, İslami araştırmalar alanında araştırmacı. Ayrıca Göteborg Müzeleri'nde araştırma koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Filipe Marques
MEDEL-Avrupa Demokrasi ve Özgürlükler Yargıçları Başkanı (ASJP - Portekiz) Portekiz'de yargıç. Portekiz Hakimler Birliği (ASJP) yönetim kurulu üyesi - 2006-2012. ASJP'nin 2012'den beri MEDEL-Avrupa Demokrasi ve Özgürlükler Hakimleri Temsilcisi.
Marianna Kakaounaki
Yunan basını ve televizyonlarında çalışan ödüllü bir gazeteci. Almanya, Norveç ve İsviçre’den gazeteci meslektaşlarıyla ortak soruşturmalar yürüttü, sınır ötesi raporlar üretip yayınladı. Wall Street Journal için muhabirlik yapmakta, düzenli olarak ÇBS News için saha yapımcısı olarak hizmet vermekte ve son 9 yıldır Olympic Broadcasting Services’in uzun metrajlı muhabiri. 2019 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından İVLP “Edward R. Murrow Programı” katılımcısı olarak aday gösterildi ve seçildi.

Gözlemcilerin Değerlendirmesi

İndir

Türkiye Mahkemesi (The Tribunal) bir Kanaat Mahkemesidir. Bir Devletin yargı sistemine tabi bir normal mahkeme ya da bir Antlaşma veya uluslararası bir kuruluş tarafından kurulmuş bir mahkeme değildir. Sivil toplum tarafından kurulmuş bir Halk Mahkemesidir ve temel hakları ihlal edildiği iddia edilen kişilere tanınma, görünürlük ve ses vermek için bir araç ve platform olarak hizmet eder.

Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin, tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.