Son yıllarda, Türkiye'de insan hakları ihlalleri giderek daha fazla rapor edilmektedir. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler, bazen çok keskin ifadelerle bile bunu doğrulamıştır. Bu nedenle bir “Türkiye Mahkemesi” kurmak için girişimde bulunduk.

Kaçırılma

Ana Sayfa KONULAR Kaçırılma

Günümüz Türkiye'sinde Kaçırılmalar

Bu rapor, Türkiye Tribunal tarafından adam kaçırmalarla ilgili olarak yöneltilen temel sorulara yanıt vermeyi amaçlamaktadır.
Kaçırılmalar

Soru:

  • 01

    Mahkemeden önce hazırlanan raporları ve ifadeleri dikkate alarak, kaçırılmaların tekrar devletin muhaliflere karşı yürüttüğü eyleminin bir parçası olduğu ve kaçırmalar hakkında ciddi bir soruşturma düzenlenmediği sonucuna varabilir miyiz?

Turkey Tribünal, uluslararası bir "Halk Mahkemesidir’’. Mahkemenin görevi, Türkiye'nin yargı yetkisi altında gerçekleşen tüm insan hakları ihlalleri iddialarını bağımsız bir şekilde değerlendirmek ve rapor etmektir.
Türkiye Tribünal 2021 Raportör

Raportörün Sunumu- Johan Heymans

Turkey Tribunal
Tanıklar

Tanıklar/Mağdurlar

Tanıklar, yaşadıklarını/tanık oldukları olayları tam bir açıklıkla anlattılar.

Mahkeme hakkında bir sorunuz olursa bize mail gönderebilirsiniz.

info@turkeytribunal.org

Günümüz Türkiye'sinde Kaçırmalar

Rapor, Türkiye içinde kaçırılanlar ile Türk vatandaşlarının anavatanlarına geri döndürülmeleri için yurt dışında kaçırılmalarını birbirinden ayırıyor. İlki ile ilgili olarak, Türkiye sürekli olarak herhangi bir dahiliyeti reddediyor, ikincisi ile ilgili olarak, bu kaçırmaları gerçekleştirdiğini açıkça kabul ediyor. Her iki durumda da olayların gidişatı aynıdır: mevcut rejimin muhalifleri kaçırılır ve sonuç olarak gözden kaybolur. Bazıları için bu durum bugüne kadar hız kesmeden devam ediyor. Ancak çoğu, birkaç ay sonra bazı Türk polis karakollarında yeniden ortaya çıkma eğilimindedir. Sık sık işkence gördükleri ve suçlayıcı ifadelerde bulunmaya zorlandıkları ortaya çıktı. Bu insanlar için ikinci bir aşama başlıyor: - bu sefer bir Türk hapishanesinde - özgürlükten yoksun olmanın devam etmesi ve bu sırada insan haklarının büyük ölçüde kısıtlanıyor olması.
İndir PDF

Türkiye Mahkemesi (The Tribunal) bir Kanaat Mahkemesidir. Bir Devletin yargı sistemine tabi bir normal mahkeme ya da bir antlaşma veya uluslararası bir kuruluş tarafından kurulmuş bir mahkeme değildir. Sivil toplum tarafından kurulmuş bir Halk Mahkemesidir ve temel hakları ihlal edildiği iddia edilen kişilere tanınma, görünürlük ve ses vermek için bir araç ve platform olarak hizmet eder.

Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin, tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.