Son yıllarda, Türkiye'de insan hakları ihlalleri giderek daha fazla rapor edilmektedir. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler, bazen çok keskin ifadelerle bile bunu doğrulamıştır. Bu nedenle bir “Türkiye Mahkemesi” kurmak için girişimde bulunduk.

İnsanlığa Karşı Suç

Ana Sayfa KONULAR İnsanlığa Karşı Suç

Roma Statüsü Kapsamında İnsanlığa Karşı Suç

Roma Statüsü kapsamında günümüz Türkiye’sinde İnsanlığa Karşı Suç raporu, insanlığa karşı suçlar konusunda Türkiye Tribünal’e yöneltilen kilit sorulara yanıt vermeyi amaçlamaktadır.
Günümüz Türkiye'sinde İnsanlığa Karşı Suçlar

Sorular:

  • 01

    İşkence eylemlerinin yanı sıra ulusal ve sınır ötesi zorla kaybetme eylemlerini de Türkiye Tribünal Mahkemesi'ne sunulan raporlarda açıklandığı üzere, 'Roma Statüsü'ne göre insalığa karşı suç' olarak niteleyebilir miyiz?

Türkiye Tribünal, uluslararası bir "Halk Mahkemesidir’’. Mahkemenin görevi, Türkiye'nin yargı yetkisi altında gerçekleşen tüm insan hakları ihlalleri iddialarını bağımsız bir şekilde değerlendirmek ve rapor etmektir.
TurkeyTribunal 2021 Raportör

İnsanlığa Karşı Suç Raportörü- Prof. Dr. Em. Johan Vande Lanotte

Turkey Tribunal
Tanıklar/Mağdurlar

Tanıklar

Tanıklar, yaşadıklarını/bildiklerini tam bir açıklıkla anlattılar.

Mahkeme hakkında bir sorunuz olursa bize mail gönderebilirsiniz.

Günümüz Türkiye'sinde İnsanlığa Karşı Suç

Türk hükümeti, işkencelerin ve yurt içindeki insan kaçırmaların varlığını reddetmektedir, bu nedenle bu tür eylemlerin tam rakamlarını ortaya çıkarmak mümkün değildir. Bununla birlikte, mevcut verilerden, bir saldırı ile karşı karşıya olduğumuz, yani işkence ve adam kaçırma eyleminin müteaddit kereler icrası yönünde bir davranış tarzı ile karşı karşıya olduğumuz sonucuna varıyoruz. Değerlendirmenin bireysel gerçekler temelinde yapılarak, “sistematik” terimini “suçların rastlantısal olmayan bir tekrarı” veya “suçların rastgele meydana gelmesinin ihtimal dışı olması” seklinde, “yaygın” terimini ise “kitlesel, sık, büyük ölçekli ve çok sayıda mağdura yönelik” olarak tanımlamak uygun görünmektedir. Hedef alınan kitleye kıyasla, sayılar, eylemlerin ciddiyeti ve hedef alınan kitleye olan etkisinin yüksek olması gibi hususlar göz önüne alındığında, kanaatimiz odur ki Türkiye'de işkence yaygın olarak nitelendirilebilir.
İndir PDF

Türkiye Mahkemesi (The Tribunal) bir Kanaat Mahkemesidir. Bir Devletin yargı sistemine tabi bir normal mahkeme ya da bir antlaşma veya uluslararası bir kuruluş tarafından kurulmuş bir mahkeme değildir. Sivil toplum tarafından kurulmuş bir Halk Mahkemesidir ve temel hakları ihlal edildiği iddia edilen kişilere tanınma, görünürlük ve ses vermek için bir araç ve platform olarak hizmet eder.

Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin, tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.