Son yıllarda, Türkiye'de insan hakları ihlalleri giderek daha fazla rapor edilmektedir. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler, bazen çok keskin ifadelerle bile bunu doğrulamıştır. Bu nedenle bir “Türkiye Mahkemesi” kurmak için girişimde bulunduk.

Yönetim Kurulu

Ana Sayfa Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunda Kimler Var?

Türkiye Tribünal’in misyonu, uluslararası mahkemeler tarafından detaylandırılan standartlar ve ilkeler temelinde bağımsız ve profesyonel bir şekilde insan hakkı ihlallerini değerlendirmek ve raporlamaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri üniversite rektörleri, BM temsilcisi, hukukçu ve akademisyenlerden oluşmaktadır.

Türkiye Mahkemesi bir Kanaat Mahkemesidir. Bir Devletin yargı sistemine tabi bir normal mahkeme ya da bir antlaşma veya uluslararası bir kuruluş tarafından kurulmuş bir mahkeme değildir. Sivil toplum tarafından kurulmuş bir Halk Mahkemesidir ve temel hakları ihlal edildiği iddia edilen kişilere tanınma, görünürlük ve ses vermek için bir araç ve platform olarak hizmet eder.

Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin ve tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve Tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmediğini ve ödenmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.