Son yıllarda, Türkiye'de insan hakları ihlalleri giderek daha fazla rapor edilmektedir. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler, bazen çok keskin ifadelerle bile bunu doğrulamıştır. Bu nedenle bir “Türkiye Mahkemesi” kurmak için girişimde bulunduk.

Niçin Türkiye Tribünali?

Ana Sayfa Niçin Türkiye Tribünali?
#humanrights

Niçin Türkiye Tribünali?

 

Türkiye Tribünal’in misyonu, uluslararası mahkemeler tarafından detaylandırılan standartlar ve ilkeler temelinde, ulusal mahkemelerin de en iyi uygulamalarından yararlanarak bağımsız ve profesyonel bir şekilde insan hakkı ihlallerini değerlendirmek ve raporlamaktır.

İnsan Hakkı İhlalleri

Son yıllarda Türkiye’de insan hakları ihlalleri gittikçe artmaktadır. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler bunu çok keskin ifadelerle onaylamıştır.

Yüksek Ahlaki
Otorite

Mahkeme yasal olarak bağlayıcı bir organ değildir. Ancak mahkemenin hükmü yüksek ahlaki otoriteye sahiptir.

Neden Türkiye Tribünal'e ihtiyaç duyuldu

Türkiye’de insan hakları ihlallerinin gittikçe artması ve uluslararası kurumlar tarafından da bu durumun yüksek sesle ifade edilmesi nedeniyle bir “Türkiye Tribunal Mahkemesi” kurma girişiminde bulunduk. Mahkeme yasal olarak bağlayıcı bir organ değildir. Ancak mahkemenin hükmü yüksek ahlaki otoriteye sahiptir.
  • Türkiye Tribünal, Türkiye'deki insan hakları ihlallerini raporlamak, farkındalık oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Duruşmalar Cenevre'de yapılmıştır.

Tam Şeffaflık

Hakimlerin tüm belgeleri, referansları ve hükmü, modern dijital iletişim araçlarıyla tam şeffaf olarak yayınlanmıştır. Bu yolla, uluslararası toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması sağlanmıştır.

Bilgilendirme ve Farkındalık Sağlama

Yapılan yargılama ile uluslararası toplumu Türkiye' deki insan hakkı ihlalleri konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek istiyoruz.
"Çünkü sessizlik temel insan haklarının en büyük düşmanıdır."

Türkiye Mahkemesi bir Kanaat Mahkemesidir. Bir Devletin yargı sistemine tabi bir normal mahkeme ya da bir antlaşma veya uluslararası bir kuruluş tarafından kurulmuş bir mahkeme değildir. Sivil toplum tarafından kurulmuş bir Halk Mahkemesidir ve temel hakları ihlal edildiği iddia edilen kişilere tanınma, görünürlük ve ses vermek için bir araç ve platform olarak hizmet eder.

Türkiye Tribünali yürütme komitesi üyelerinin, hakimlerin, raportörlerin ve tanıkların Türkiye Mahkemesine gönüllü olarak katıldığını ve Tribünale yaptıkları katkılardan dolayı kimseye para ödenmediğini ve ödenmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.