Son yıllarda, Türkiye'de insan hakları ihlalleri giderek daha fazla rapor edilmektedir. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler, bazen çok keskin ifadelerle bile bunu doğrulamıştır. Bu nedenle bir “Türkiye Mahkemesi” kurmak için girişimde bulunduk.

Türkiye Tribünal Medya

Ana Sayfa Türkiye Tribünal Medya
TÜRKİYE TRİBÜNALİ

MEDYA HABERLERİ

Çünkü, sessizlik insan haklarının en büyük düşmanıdır.

Tribünal’in görevi, Türkiye'nin yargı yetkisi altında gerçekleşen tüm insan hakları ihlalleri iddialarını bağımsız bir şekilde değerlendirmek ve rapor etmektir. Bu kapsamda yaptığı faaliyetleri ve Cenevre’de yapılan duruşma süreci yerli ve yabancı medyada işlendi.
HABERLER
Türkiye Tribünal’nin 9 şubat 2023 tarihinde UCM Savcılık Ofisine sunduğu başvuru, 1 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen basın konferansı ile kamuoyuna duyuruldu.Basın konferansı ve başvuru süreci yerli ve yabancı medyada işlendi.
HABERLER
Tribünal’in görevi, Türkiye'nin yargı yetkisi altında gerçekleşen tüm insan hakları ihlalleri iddialarını bağımsız bir şekilde değerlendirmek ve rapor etmektir. Bu kapsamda yaptığı faaliyetleri ve Cenevre’de yapılan duruşma süreci yerli ve yabancı medyada işlendi.
HABERLER