Son yıllarda, Türkiye'de insan hakları ihlalleri giderek daha fazla rapor edilmektedir. Çeşitli uluslararası organlar ve mahkemeler, bazen çok keskin ifadelerle bile bunu doğrulamıştır. Bu nedenle bir “Türkiye Mahkemesi” kurmak için girişimde bulunduk.

Yargı Bağımsızlığı ve Adalete Erişim

Ana Sayfa Raporlar Yargı Bağımsızlığı ve Adalete Erişim
Luca Perilli I Şubat 2021

Yargı Bağımsızlığı ve Adalete Erişim

Günümüz Türkiye'sinde Yargı Bağımsızlığı ve Adalete Erişim

Türkiye Tribünali raportörü Luca Perilli, bu raporda gerçekleri ve özellikle kamu yetkililerinin 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve Türk Yargısı’nın rolüyle ilişkili olan eylemlerini ve 2013’ten sonra yapılan ve yargıyı sarsan ani değişiklikleri ortaya koyuyor.
Rapor tutarlı olarak iki kısma ayrıldı:
İlk kısım yargı bağımsızlığına, ikinci kısım adalete erişim ve etkili yargısal korumaya ayrıldı.
Bu raporun nihai amacı, aşağıdaki iki soruya yanıt vermektir.
Türkiye’nin yargı sisteminin, uluslararası düzeyde korunan bağımsızlık ve tarafsızlık standartlarına uyduğunu söyleyebilir miyiz?
Türkiye’nin yargı sisteminin insan hakları ihlali durumunda adalete tam erişim ve etkili bir yargısal korunma sağladığını söyleyebilir miyiz?
İndir PDF